Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/04/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2004 (ΠΡΟΚ)
23/04/2004

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Φεβρουάριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £162,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £34,0 εκ..


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση