Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2004 (ΠΡΟΚ)
21/12/2004


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £235,6 εκ., εκ των οποίων £178,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £57,4 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £39,8 εκ., εκ των οποίων £17,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £22,8 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση