Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/05/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2009 (ΠΡΟΚ)
11/05/2009


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Μάρτιο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €410,5 εκ., εκ των οποίων €256,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €153,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €65,9 εκ., εκ των οποίων €33,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση