Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/02/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΝΟΕ 2003

Ο Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής για το µήνα Νοέμβριο 2003, έφτασε στις 102,3 µονάδες.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2003, ο Δείκτης σηµείωσε µείωση 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση