Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων Κατά Είδος, 2013-2016

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις προϊόντων που παράχθηκαν από κυπριακές βιομηχανικές μονάδες το 2016, σε ποσότητες (όπου αυτό είναι δυνατό) και σε αξία.

Κατά το 2016 οι συνολικές πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων έφτασαν τα €2.628,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €2.448,6 εκατομμύρια το 2015, σημειώνοντας αύξηση 7,3%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση