Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2005 (ΠΡΟΚ)
09/01/2006Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Νοέμβριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £286,6 εκ., εκ των οποίων £181,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £104,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £68,2 εκ., εκ των οποίων £40,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £27,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση