Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/12/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £1.473,1 εκ. σε σύγκριση με £1.526,0 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £320,2 εκ. σε σύγκριση με £382,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £1.152,9 εκ. σε σύγκριση με £1.143,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £1.328,1 εκ. σε σύγκριση με £1.293,2 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση κατά τον Ιανουάριο - Ιούλιο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £426,3 εκ. ή 32,1% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £371,9 εκ. ή 28,0%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £189,8 εκ. ή 14,3% ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £145,3 εκ. ή 10,9% και τα πετρελαιοειδή με £133,6 εκ. ή 10,1%

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2001 στα £155,9 εκ. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £164,3 εκ. σε σύγκριση με £226,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προοόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο - Ιούλιο του 2002 ήταν £110,1 εκ. ή 73,2% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £38,3 εκ. ή 25,5% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2002 η Ευρωπαοκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £787,1 εκ. ή 53,4%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαοκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £85,2 εκ. ή 56,7% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση