Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουν 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €462,7 εκ., εκ των οποίων €306,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €156,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €125,6 εκ., εκ των οποίων €77,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €48,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση