Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2012 ανήλθε στις 134,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 122,2 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση