Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/03/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε στις 137,9 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 124,8 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση