Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Αυγ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €413,9 εκ., εκ των οποίων €290,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €123,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €90,1 εκ., εκ των οποίων €48,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €41,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση