Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012
Κυπριακή Δημοκρατία Στατιστική Υπηρεσία - Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επικοινωνία - Εξωτερικός Σύνδεσμος σε Email Editor

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό Τόπο της Κυπριακής Προεδρίας στις ΣτατιστικέςΕκτύπωσηΕκτύπωση
Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται εκ περιτροπής κάθε εξάμηνο μεταξύ των Κρατών Μελών της. Από την 1η Ιουλίου 2012, την Προεδρία αναλαμβάνει η Κύπρος. Στα πλαίσια αυτά, η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές, όπου συζητούνται προτάσεις νομοθετικών πράξεων που κατατίθενται από την Επιτροπή.

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλα τα ζητήματα που άπτονται της Κυπριακής Προεδρίας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Προεδρίας στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: eu2012@cystat.mof.gov.cy

Αρχή Σελίδας
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2003 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών
Στατιστική Υπηρεσία - Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ